SORBENTY

Sorbenty olejowe przeznaczone są do likwidacji rozlewów substancji ropopochodnych, w szczególności paliw ciekłych oleju napędowego, benzyny, oleju opałowego, a także rozpuszczalników, zawierających pochodne ropy naftowej, alkohole, estry organiczne, oleje tłuszczowe, kwasy tłuszczowe. Mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie zaistnieje nagła potrzeba usuwania substancji ropopochodnych, jak i tam, gdzie taka potrzeba występuje ciągle lub okresowo i nie zawsze musi się wiązać z awarią lub dużym zagrożeniem. Sorbenty olejowe są doskonale do stosowania zarówno na wodzie, jak i na lądzie.

Właściwości:

  • Pochłaniają olej w ilości 15 razy większej niż masa własna,
  • Silne właściwości hydrofobowe – sorbent nie chłonie wody,
  • Zachowują zdolność pływania także po całkowitym nasyceniu,
  • Doskonałe do ograniczania i zbierania plam oleju i benzyny na powierzchni wody,
  • Czysty sorbent nie powoduje żadnych skutków szkodliwych dla zdrowia.

Oferujemy sorbenty w postaci mat, ręczników, poduszek oraz rękawów olejowych.