W naszej ofercie znajdują się specjalne zwijadła do zapór przeciwrozlewowych. Zwijadła produkowane są indywidualnie do zapory, dostosowane do jej budowy oraz parametrów technicznych. Właściwie dobrane zwijadło, umożliwia sprawne i szybkie rozstawienie/zwinięcie zapory oraz zapobiega uszkodzeniom mechanicznym np.: zgnieceniom pływaków wypornościowych.

Ze względu na zastosowany napęd, zwijadła możemy podzielić na:

  • Zwijadła z napędem ręcznym,
  • Zwijadła z napędem hydraulicznym,
  • Zwijadła z napędem elektrycznym.

Ze względu na mobilność zwijadeł, można je podzielić następująco na:

  • Zwijadła stacjonarne,
  • Zwijadła przystosowane do transportu za pomocą wózka widłowego,
  • Zwijadła zamontowane na przyczepie.